Ajalugu

Ajalugu on subjektiivne tagasivaatav käsitlus erinevatest sündmustest, arengutest ja aspektidest, mis midagi on kujundanud. Kõige huvitavamad on pärandobjektid (nii artefaktid kui ka loodusobjektid) ja nende tundma õppimine, kuid tarvis on ka nn suurt pilti, seostatud terviklikku käsitlust. Selleks on hea kasutada professionaalsete ajaloolaste abi. Juhkentali Seltsil oli õnn saada abi Tallinna ajaloo uurijalt Robert Nermanilt aasta enne tema lahkumist siit maailmast. Kuigi ta jõudis koostada vaid esialgse ülevaate (kavas oli ka põhjalik uurimus), annab see hea ülevaate sellest, millised olid olemasolevad teadmised ja kuidas nende põhjal varem elanud inimestega kokku puutunud linnauurijale Juhkentali ajalugu kangastus. Lisaks Nermani käsitlusele on ajaloorubriigis avaldatud tekste erinevatest ajalugudest ja vanu fotosid, mis aitavad paremini mõista Juhkentali-Keldrimäe minevikku, olevikku ja tulevikku.

Väljavõte linnaplaanist 1856