Ettepanekud ja menetlus

Kohalikku linnaruumi paremaks teha ja vältida negatiivseid tendentse saab peamiselt kohalike ühistegevuse kaudu. Eelkõige tuleb selleks teavet koguda ja seda analüüsida, teha ettepanekuid ja esitatud etetpanekuid avatult arutada, saavutades selle kaudu parimaid võimalikke lahendusi. Osaliselt selleks on loodud Juhkentali Selts ja rakendatud selle linnaruumi toimkond. Toimkond on pidanud arutelukoosolekuid ja töötanud välja erinevaid ideid olukorra parandamiseks, sh kooskõlastatult linnavalitsusega ning koostöös Veerenni Seltsi ja arhitekt Toomas Paaveriga ettepaneku kolme asumi teemaplaneeringu algatamiseks. Kirja on pandud arengukava peamised punktid. Siinjuures on mõned neist lahti kirjutatud. Lisaks on tulnud tegeleda linnavalitsuse poolt menetletavate detailplaneeringutega. Ettepanekud ja ideed on esitatud kogukondlikku listi, kuhu saavad kuuluda kõik huvilised.

Juhkentali