Juhkentalist ruumiliselt

Asum on kogukondlik linnaruum, ruum mis kogukonda seob. Asum on nagu küla hõlmates ka endaga seotud isikuid, kogukonda. Praktilistel kaalutlustel käsitleb veeb kogukonda erladi ja esitab asumi märgusõna all ruumi ilma isikuteta. Lisatud on vastavad teabematerjalid. Ühtlasi on selgitatud, miks käsitletakse asumina Juhkentali koos Keldrimäega.

Juhkentali