Tegevussuundadest

Juhkentali Selts taotleb ajaloolise Juhkentali (peamiselt Juhkentali ja Keldrimäe asumite, edaspidi „piirkond“) kogukondlikku arengut, mis on piirkonna kõrge potentsiaali kasutamise ja hea arengu eeltingimus. Ühtlasi taotleb Selts kohaliku linnaruumi vastutustundlikku planeerimist ja terviklikku väljaarendamist.

Selts peab vajalikuks:

1. Piirkonna kohta teabe kogumist ja vahendamist, kohalike probleemide arutamist, elanike jaorganisatsioonide, ka kinnisvaraomanike ja ettevõtjate vaheliste suhete ning kogukondlikuvõrgustiku arendamist, ühustegevuse soodustamist, kohaliku huvi selgitamist ja vahendamist.

2. Linnavalitsuse tegevuses piirkonna eraldi käsitlemist ning selle kohta andmete kogumist ja Seltsile edastamist.

3. Peredele, lastele ja noortele, eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud tegevuse, samuti kultuurilise tegevuse ja ühiskondliku ühistegevuse arendamist kohalike poolt.

4. Piirkonna ühise asumikeskuse kujundamist koos ühistegevusvõimaluste ja kohaliku päevakeskusega varasema Keldrimäe rahvamaja ja Kolhoosi Keskturu administratiivhoone asemele, samuti asumikeskusele kohase linnaruumi teostamist.

5. Endise suure kultuuriväärtusega Härjapea jõe kohal piirkonda ühendava ja ulatusliku rekreatsiooniala ja inimliku linnaruumi loova Härjapea kergliiklustee rajamist Kaasani kiriku juurest Ülemiste (Sossi) mäeni.

6. Juhkentali tänava kui piirkonna peatänava inimlikku väljaarendamist koos autoliikluse vähendamise ja tänavaruumi ümber jagamisega, ühtlasi kesklinna suunal autotransiidi lõpetamise ning alates Liivamäe tänavast vastava bussi- ja kohaliku liikluse kulgemisega kavandatust väiksemas mahus välja arendatava Imanta tänava kaudu.

7. Juhkentali tn 14 asuva ainsa peatänava ääres (ühtlasi kogu piirkonnas) säilinud 19. sajandi eluhoone säilitamist koos selle kõrvale avaliku platsi kujundamisega seoses Härjapea teega ning komplektis kõrvalasuvate Tiigiveski ja Kalevi spordihalliga, mis on piirkonna identiteedi ja kohaliku linnaruumi inimkesksuse seisukohalt ülioluline.

8. Endise Tallinn-Väike ja Sadama vahelise kitsarööpmelise raudtee kohale piirkonda avava kergliiklustee rajamist, mis ühtlasi oleks Tehnika tänaval lõppeva kergliiklustee jätkuks ja ühendaks selle Kadrioruga.

9. Kesklinna Vene Gümnaasiumiga liidetud Juhkentali Gümnaasiumi mitmekülgset sidumist Juhkentaliga ning vähemalt 1 lasteaia muutmist kogukonnapõhiseks.

10. Piirkonna kultuuripärandi ja looduse uurimist, säilitamist ja tähistamist, selle arvestamist linnaruumi planeerimisel ja arendamisel.

11. Koostöö arendamist, sh linnavalitsuse ja ülikoolidega.