Lastekodu tn 24, KÜ Lastekodu 24

Lastekodu tn 24 ja KÜ Lastekodu 24
Lastekodu tn 24

Kortermaja, aadressil Lastekodu 24, valmis aprillis 1974.a. Majas on 60 korterit, nendest 20 ühe-, kahe- ja kolmetoalist. KÜ Lastekodu 24 asutati 24.04.2002  korteriomanike üldkoosoleku otsusega. Korteriühistu asutamise  põhiliseks eestvedajaks oli Ellen Olde. Nõusoleku esimesse juhatusse kuulumiseks andsid ja osutusid valituks Malle Palm, Elju Valdre, Margus Kingisepp, Aleksander Sahk ja Märt Viisileht. Faktiliselt anti elamu valdamine ja haldamine  korteriühistule üle seisuga 28.02.2003. Eesti Kortriühistute liikmeks astuti  2005. aastal.

Kuna elamu anti korteriühistule üle mitte kõige paremas seisus, on tulnud kõikidel aja jooksul juhatuses olnud  inimestel panustada palju energiat, närve ja aega elamu ea pikendamiseks ja elamistingimuste parendamiseks. Esimese suurema tööna võeti 2003.a suvel ette uue katusekatte paigaldamine. Järgmisena vahetati keldrites asuvad horisontaalsed sooja ja külma tarbevee trassid. Vahetati elektrijuhtmed keldrites ja trepikodades ning välisuksed. Paigaldati fonosüsteem. Aastatel 2005 ja 2007 soojustati maja otsaseinad. 2008. renoveeriti sooojussõlm ja viidi maja üle täisautomaatsele küttele. 2010 – 2011 soojustati elamu fassaad  ja kaeti marmorokiga, I korruse rõdud ja kogu maja lodzad klaasiti. 2011. aastal toimusid ka suuremad tööd katusel: katus soojustati, paigaldati tuulutid ja linnuvõrgud ning korrastati ventilatsioon.

2014.a renoveeriti trepikojad. 2016.a lõpuks sai kogu küttesüsteem renoveeritud. Maja katus ja seinad on soojustatud,  fassaad  kaetud marmorokiga, I korruse rõdud ja kogu maja lodzad klaasitud. Viimane suurem ettevõtmine oli trepikodade renoveerimine. On ka ehitatud jäätmehoone ja maja välistreppidele pandud suvelilledele vaasid. Korras on hoitud maja juurde kuuluvat vähest haljastust. Oma sõna on öelnud  korteriühistu aktivistid Elju Valdre, Andrus Tamm, Priit Lehtmets jt  majataguse linnale kuuluva mänguväljaku/haljasala rajamisel ja korrashoius. Maja ning ümbruse täielikuks korrastamiseks ja kaasajastamiseks on teha veel mõndagi. Kuna paljud autojuhid kasutavad Lastekodu 24 majaesist kvartalisisest sõiduteed jõudmaks kiirelt Lastekodu tänavalt Jakobi tänavale ja vastupidi, jälgimata kiirusepiirangut, on majaelanike ohutuse tagamiseks plaanis rajada majaesisele kinnistualale kõnnitee. 

Aja jooksul on aktiivsete juhatuse liikmetena oma panuse ühistegevusse andnud Jaanus Heinsar, Elju Valdre, Priit Lehtmets, Aleksander Sahk, Grete Usin, Andrus Tamm, Svetlana Garmaš. Nõu ja jõuga on abiks olnud ka Indrek Palm, Juhan Saar, Herta Rünkaru jt. Praegu on aktiivseim eestvedaja Elju Valdre. E-post [email protected].