15. märtsi kohtumisest

Reede, 17. märts, 2017
Juhkentali-Keldrimäe 15.03.2017 kohtumine hoolekandeosakonnaga

Juhkentali Seltsi korraldusel 15.03. toimunud kohtumisel Liivalaia raamatukogus tutvustasid Kesklinna sotsiaalhoolekande osakonna töötajad toetuste, sotsiaalteenuste ja lastekaitse talituste tegevust. Erinevate toetuste tutvustamisel toodi esile, et raha kätte andmisele tuleks eelistada teenuseid ning korteriühistutel ja üldse kohalikel on suur roll abivajajatest teada andmisel, sest abivajajad üldiselt ise abi ei küsi. Sageli ei võeta seda ka vastu, kuid oluline on kontaktipidamine. Seda ka sõltlaste puhul. Suureks probleemiks on psüühikahäiretega isikud.

Juhkentali selts